แนะนำสายการบินไปญี่ปุ่น - ข้อมูลญี่ปุน ข้อมูลเที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น กับ Japan Tour Center

ทัวร์ญี่ปุ่น ข้อมูลญี่ปุ่น ข้อมูลเที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น คอมมิวนิตี้คนรักญี่ปุ่น

บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) (Thai Airways International) เป็นสายการบินประจำชาติของประเทศไทย เริ่มบินเที่ยวแรกวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2503 การบินไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกก่อตั้งของเครือข่ายพันธมิตรสายการบินสตาร์อัลไลแอนซ์ ในประเทศไทยมีฉายาเรียกว่า เจ้าจำปี ซึ่งมีที่มาจากสัญลักษณ์ของการบินไทย การบินไทยได้ระดับความปลอดภัย "A" ซึ่งเป็นระดับที่ปลอดภัยที่สุด วัดจากสถิติสะสมตั้งแต่ พ.ศ. 2513 โดย Air Rankings Online...

เจแปน แอร์ไลน์ คอร์ปปอเรชั่น (Japan Airline Corporation) หรือ เจเอแอล เป็นสายการบินที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย เดิมทีให้บริการในชื่อ เจแปน แอร์ไลน์ อินเตอร์เนชั่นเนล ให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศและเที่ยวบินขนส่งภายในประเทศ และเจแปน แอร์ไลน์ โดเมสติก ให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศ จนกระทั่งได้เปลี่ยนมาใช้ชื่อเดียวกันเป็น เจแปน แอร์ไลน์ อินเตอร์เนชั่นเนล เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549...

ออลนิปปอนแอร์เวย์ (All Nippon Airways) เป็นสายการบินขนาดใหญ่อันดับที่สองของญี่ปุ่น รองจากเจแปนแอร์ไลน์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และมีท่าอากาศยานหลักนานาชาติคือ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ และ ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ (โอซาก้าใต้) และมีท่าอากาศยานหลักภายในประเทศคือ ท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียว ท่าอากาศยานนานาชาติโอซะกะ ท่าอากาศยานชูบุเซ็นแทรร์ (นาโกย่า) และ ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ (ซัปโปโร)...

เอเชียนาแอร์ไลน์ (Asiana Airlines) เป็นสายการบินที่มีฐานอยู่ที่กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี และเป็นหนึ่งในสองสายการบินหลักของเกาหลีใต้  เอเชียนาแอร์ไลน์เป็นสมาชิกของ Star Alliance และให้บริการเส้นทางการบินไปยังจุดหมายปลายทางภายในประเทศ 12 แห่ง และระหว่างประเทศ 73 แห่งใน 17 ประเทศ...