เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น - ข้อมูลญี่ปุน ข้อมูลเที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น กับ Japan Tour Center

ทัวร์ญี่ปุ่น ข้อมูลญี่ปุ่น ข้อมูลเที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น คอมมิวนิตี้คนรักญี่ปุ่น

โรงแรมระดับสากล  โรงแรมที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นมีความเพียบพร้อมด้วยความสะดวกสบายและความหรูหราโอ่อ่าทุกประการ โรงแรมแบบเลิศหรูสุดๆ ในลักษณะ ดังกล่าวนี้มีบริการแก่บรรดานักธุรกิจระดับบริหารที่เดินทางมาเยือนญี่ปุ่น และบรรดานักท่องเที่ยวจากต่างแดน บริการของโรงแรมระดับนี้มีพนักงานที่สามารถ รับรองลูกค้าด้วยภาษาอังกฤษ ความสะดวกที่มีไว้รับรอง...

ญี่ปุ่น เป็นประเทศหมู่เกาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ทางตะวันตกติดกับคาบสมุทรเกาหลี และสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีทะเลญี่ปุ่นกั้น ส่วนทางทิศเหนือ ติดกับประเทศรัสเซีย มีทะเลโอฮอส์ค เป็นเส้นแบ่งแดน...

พร้อมหรือยังกับความสนุก จากเหล่าสวนสนุกน่าสนใจมากมายในญี่ปุ่น...

ศูนย์ข่าวสารการท่องเที่ยวนาริตะ (NARITA TIC)สำนักงานนาริตะ ทีไอซี ตั้งอยู่ในบริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าในเทอมินั่ล 1 และ 2 นักท่องเที่ยวจะขอรับข้อมูลข่าวสารก่อนเดินทางเข้าเมืองโตเกียวได้ มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ ซึ่งพูดได้หลายภาษา จะให้ข่าวสารการท่องเที่ยว และมีแผนที่ตลอดจนเอกสารคู่มือท่องเที่ยวแจกให้ฟรี เวลาเปิดทำการ ตั้งแต่ 8.00 น. ถึง 20.00 น. ทุกวันตลอดปี...

ประเทศญี่ปุ่นปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบเสรีภายใต้รัฐธรรมนูญ โดยมีสมเด็จพระจักรพรรดิทรงเป็นประมุข แต่มีรัฐสภาเป็นสถาบันสูงสุดของรัฐ มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าของคณะรัฐบาล

เสน่ห์อีกประการหนึ่งของญี่ปุ่น อาจจะกล่าวได้ว่า อยู่ที่รสโอชะของอาหารอันมีแหล่งผลิตอาหารพื้นบ้านจากวัตถุดิบธรรมชาติ คือท้องทุ่งนา ไร่ผักผลไม้ เรื่อยไปจนถึงทะเลและมหาสมุทร ซึ่งเรือประมงใช้อวนลากเอาสัตว์น้ำนานาชนิดขึ้นมาปรุงเป็นอาหาร...

ภาษาญี่ปุ่น (日本語,