ทัวร์ญี่ปุ่น ข้อมูลญี่ปุ่น ข้อมูลเที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น คอมมิวนิตี้คนรักญี่ปุ่น

 

             Hirosaki Sakura Matsuri Apr 23 – May 5

ในญี่ปุ่นมีงานเทศกาลต่าง ๆ นับไม่ถ้วนตลอดทั้งปี เพราะศาลเจ้าต่าง ๆ จะมีเทศกาลของตนเองแทบทุกที่ เทศกาลส่วนใหญ่จะจัดเป็นประจำทุกปีเพื่อบูชาเทพเจ้า หรือเพื่อเฉลิมฉลองเหตุการณ์ที่สำคัญทางด้านประวัติศาสตร์หรือฤดูกาลต่าง ๆ บางเทศกาลก็จัดยาวเป็นเวลาหลายวัน แต่ละเทศกาลก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองที่ไม่เหมือนเทศกาลอื่น มีทั้งเทศกาลที่สงบนิ่งและศักดิ์สิทธิ์ แต่เทศกาลส่วนใหญ่จะครึกครี้นและตื่นตาตื่นใจ 
" รายชื่อเทศกาลและงานต่าง ๆ ในประเทศญี่ปุ่นในเดือนเมษายนที่น่าไปเที่ยวชม [PDF, 250KB] "

ที่มา : JAPAN NATIONAL TOURIST ORGANIZATION